W dniu 25.06.2021. rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. “Zadbajmy o powietrze w Gminie Radziemice”, organizowany w ramach obchodów GREEN WEEK w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy. Celem konkursu było pogłębienie zainteresowania uczniów problematyką smogu oraz kreowanie aktywnych postaw proekologicznych.

Problem złej jakości powietrza odczuwany jest zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach takich jak Radziemice. Edukacja najmłodszego pokolenia jest kluczowa w kontekście poprawy stanu środowiska.

Cieszy nas fakt, że wpłynęło tak dużo prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Każda była indywidualnym spojrzeniem dziecka na problem zanieczyszczenia powietrza. W wielu pojawiły się charakterystyczne elementy infrastruktury naszej miejscowości takie jak m.in. herb gminy.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe upominki rzeczowe zakupione w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze.

W szkole Podstawowej w Radziemicach autorami najlepiej ocenionych prac zostali:

I miejsce: Paulina Pachoł

II miejsce: Miłosz Hanula

III miejsce: Ziemowit Duch / Katarzyna Łokas

W Szkole Podstawowej w Łętkowicach za  najlepsze prace uznano

I miejsce: Arkadiusz Szczęśniak

II miejsce: Adrian Machnik

III miejsce: Igor Kura

Wszystkim autorom prac gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach.