Wypełnij ankietę – zabierz zestaw do oszczędzania energii!

             Do końca stycznia wśród sołtysów zostanie rozdana ankieta dotycząca źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Radziemice. Ankieta ma charakter informacyjny. Na jej podstawie tworzona będzie baza danych dla budynków pod względem zaopatrzenia w ciepło, co pomoże w przyszłości podejmować decyzje dotyczące zaopatrzenia Gminy w ciepło  oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie źródeł ciepła oraz montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ankietę można odebrać w Urzędzie Gminy w Radziemicach lub pobrać na stronie

        Pierwsze 50 osób które dostarczy poprawnie wypełnioną ankietę osobiście (Urząd Gminy w Radziemicach – ma szansę otrzymać zestaw oszczędności energii zasponsorowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.” Pakiety
są całkowicie darmowe, w środku znajdziecie : 2 żarówki LED o mocy 7W, zestaw perlatorów do montażu na bateriach kuchennych lub łazienkowych (pozwalające na oszczędność zużycia wody oraz matę- ekran do montażu za grzejnikiem  c.o., pozwalający na ograniczenia strat cieplnych i zwiększenie efektywności grzewczej kaloryfera.

Po odbiór zestawów zapraszamy do Ekodoradcy Gminy Radziemice Anny Węgrzynowicz.        Akcja ankietyzacji w zakresie ogrzewania  budynków mieszkalnych jest obowiązkiem każdej  małopolskiej Gminy, a zapis o tym można znaleźć w Programie Ochrony Powietrza
województwa. Uprzejmie prosimy osoby które dotychczas nie złożyły ankiety,
o nie bagatelizowanie sprawy i rzetelne wypełnienie.

Ankieta-inwentaryzacji-źródeł-ciepła-Radziemice