Projekt realizowany od 02.07.2018 r.- 14.12.2018 r.

Celem realizacji projektu była edukacja dzieci i młodzieży, rozwój ich talentów i pasji poprzez przeprowadzenie warsztatów z konstruowania i programowania robotów. W ramach zadania stworzono pracownie robotyki, zakupiono niezbędny  sprzęt do konstruowania robotów na platformie ANDRUINO, zostały przeprowadzone przez studentów AGH warsztaty z robotyki,  przeszkolonych zostało trzech nauczycieli –instruktorów, którzy prowadzą zajęcia z robotyki, przeprowadzono w czasie wakacji warsztaty dla dzieci z robotyki oraz konstruowania robotów oraz zostały zorganizowane otwarte zajęcia  pn. „Naukowe inspiracje ciekawe i kreatywne”