Projekt realizowany od 16.09.2019 r.- 16.12.2019 r.

Grupa docelowa to dzieci ze Szkoły Podstawowej w  Radziemicach.

Głównym celem zadania jest rozwijanie u uczniów kl VII-VIII Szkoły Podstawowej w Radziemicach w roku szkolnym 2019/20 kompetencji przyrodniczych.

W ramach realizacji projektu:- nawiązano współpracę z Kołem Studenckim Przyrodników „Biosfera” , powstały koła biologiczne ‘Impuls, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej  zorganizowano warsztaty przyrodnicze, wyjazdy dla uczniów na „Małopolską Noc Naukowców” , warsztaty studyjne dla uczniów przez Koło naukowe „Biosfera”.

Realizacja zadania przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych zwiększyła u uczniów i zainteresowanie biologią.