Radziemice, dnia 05.08.2021 r.

Nasz znak: INW.271.3.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wymiana pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Radziemicach”

  1. Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

zapytanie – dach Ośrodek Zdrowia

Formularz ofertowy

wzór umowy

Oświadczenie

przedmiar