Pytania i odpowiedzi do zapytania:

Pytanie i odpowiedzi – Zapytanie ofertowe ujęcie

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Modernizacja rowu przy ujęciu wody pitnej w miejscowości Smoniowice”

  1. Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

Zapytanie ujęcie Smoniowice

Formularz ofertowy

wzór umowy

Oświadczenie

Przedmiar ujęcie Smoniowice